Følg os på

Strategisk energiplanlægning og implementering
- en opgave for Energiklyngecenter Sjælland

I Energiklyngecenter Sjælland har vi flere års erfaring med at samle og forbinde interessenter på energiområdet, og vi har et godt samarbejde med alle 17 kommuner i Region Sjælland. Vi har også et overblik over, hvilken energifaglig indsigt, der er brug for til forskellige opgaver og et stærkt samarbejde med RUC og DTU. Kort sagt, vi kender kommunerne og forvaltningerne og vi har en stor viden om, hvad der skaber handling - når det kommer til omstillingen til vedvarende energi.

Derfor har kommunaldirektørerne og de tekniske direktører i kommunerne i Region Sjælland peget på Energiklyngecenter Sjælland, som den centrale aktør, der kan skabe et samarbejde om strategisk energiplanlægning og implementering i Region Sjælland.

Vores mål og daglige arbejde stræber efter, at alle aktører, både kommuner, energiselskaber og andre får kompetent og relevant vidensdeling, at der kommer dialog mellem interessenter på området, og at der kommer konkrete projekter ud af det.

Energiklyngecenter Sjælland bidrager til at kvalificere den politiske beslutningsproces inden for strategisk energiplanlægning på kommunalt plan, der typisk foregår mange forskellige steder: i kommunalbestyrelser, forsyningsselskaber, distributionsselskaber, affaldssektoren samt private virksomheder på området.

Vores arbejde er funderet i en bottom-up tilgang til planlægning og implementering i kommunerne, hvor vi har følgende kernekompetencer:

  • Levere unik viden om optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i Region Sjælland i samarbejde med RUC og DTU samt kommuner, forsyningsselskaber og erhvervslivet. En afgørende viden, der kan omsættes til handling fordi det kvalificerer en beslutningsproces.
  • Skabe dialog på tværs af organisationer og kommuner om muligheder og barrierer omkring optimal ressourceanvendelse. Målgruppen er her centrale planlæggere, topchefer og de politiske beslutningstagere.
  • Igangsætte konkrete udviklings- og implementeringsprojekter i de rette partnerskaber, som løser de konkrete problemstillinger, der identificeres i det tværkommunale samarbejde omkring strategisk energiplanlægning. Det kunne være regionens vindmølleudbygning, tværkommunal fjernvarmeplanlægning, vedvarende energiforsyning uden for den kollektive varmeforsyning eller fælles grønne indkøb.
  • Etablere grundlag for de rigtige beslutninger, der ikke tages i Energiklyngecentret, men af politikerne i eksisterende besluttende organer

Vi glæder os over samarbejdet.

Seneste Nyt

 

Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21 fusionerer

I dag er en ny, samlet og stærkere organisation for den grønne omstilling en realitet. Energiklyngecenter Sjælland bliver til Gate 21, og derved samles kræfterne i arbejdet med den grønne omstilling.

Fusionen har været under forberedelse igennem længere tid som et konkret udslag af det tættere samarbejde over regionsgrænserne inden for Greater Copenhagen. Energiklyngecenter Sjællands kompetencer og igangværende aktiviteter inden for blandt andet strategisk energiplanlægning og etablering af vedvarende energianlæg vil blive forankret i det nyoprettede programområde Center for Energiomstilling.

Se pressemeddelelsen her.

Invitation: Biogas, lokal vækst og udvikling i energiomstillingen (03.05.2016)

D. 2. juni fra 8.30-13.00 afholder vi et seminar om hvilke udviklingspotentialer og udfordringer kommunerne står overfor, ved etablering af biogasanlæg på Sjælland. Seminaret henvender sig primært til politikere og tekniske chefer i regionen.

Se hele invitationen her. Tilmelding er på dette link.

Artikel om lokal accept af landmøller (29.03.2016)

Mads Nerup Nielsen har skrevet en artikel om problematikken omkring accepten af landmøller. Er det muligt at få borgerne med på vognen? Læs med her.

Ny studentermedhjælper (08.02.2016)

Vi har ansat Jeppe Krommes-Ravnsmed som nyeste mand på skuden per 1/2-2016. Læs mere om Jeppes profil, interesser og kompetencer lige her.

Velkommen til!

Vi søger ny studentermedhjælper med interesse for grøn omstilling (15.01.2016)

Vi har brug for et par ekstra hænder -og vi søger derfor en ny studentermedhjælper med start til februar.

EKCS leverer to artikler i nyeste udgave af MoMentum (07.12.2015)

Vi har bidraget med to artikler i Jordbrugsakademikernes fagtidsskrift, ved temaet 'Ny energi til olielandsbyerne'.

Læs med her

Erhvervsenergi.dk har fået endnu et værktøj (02.12.2015)

Nu kan du prøve kræfter med spillet "Energiduellen". I spillet kan du kæmpe mod dine kollegaer om titlen, som energichef. For at vinde titlen, kræver det strategisk indsigt i energiinvesteringer og evnen til at vurdere hvor virksomhedens udbytte er størst.

Prøv spillet her

Ny hjemmeside om energibesparelser i SMV'er

(09.10.2015)

Erhvervsenergi.dk er en side til dig, der arbejder med grøn omstilling og energibesparelser i virksomheder. Her finder du mere end 15 konkrete værktøjer til, hvordan virksomheder kan lave energibesparelser, arbejde med strategier, involvere medarbejdere mm.

Erhvervsenergi.dk er resultatet af det regionalt støttede projekt CO2-toolbox

 

Nyt projekt om vind som katalysator
for lokal udvikling  (04.09. 2015)

Målet med projektet er at skabe bæredygtige partnerskaber for udvikling af  3-6 vindmølleprojekter, samt gode eksempler på vindmølleprocesser, der kan fungere som fundament for udbygning af yderligere vindmøllekapacitet i regionen såvel som nationalt.

Se mere.

 

Strategisk energiplanlægning rykker

ind i byrådssalene (23.06.2015)

Det politiske engagement omkring strategisk energiplanlægning breder sig – også selv om man ikke er enige om løsningerne. En årsag er de mange tværkommunale projekter i regionen. Vi har taget temperaturen hos fem udvalgsformænd fra Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti.

Læs mere

Nyhedsbrev

Læs med, når vi holder jer informeret om igangværende og nye projekter, vores forskellige arrangementer eller andre nyheder fra den grønne omstilling i Region Sjælland.

Vi udsender et nyhedsbrev cirka hveranden måned, og du kan tilmelde dig på dette link.